Vi har nu fler parkeringsplatser (se markerat område).